Home Kiến thức IBO là gì?

IBO là gì?

243
0
SHARE
https://blogtienaovn.com/

Có khi nào bạn nghe đến IBO? Một ứng dụng gọi vốn cho những startup hiện nay. Vậy, IBO là gì?

Initial Blockchain Offering gọi tắt là IBO, là hình thức huy động vốn theo bằng phương pháp số hóa các tài sản dưới dạng token (hoặc phát hành cổ phiếu điện tử) dựa trên nền tảng công nghệ Blockchain, các tài sản số (cổ phiếu điện tử) được phát hành một cách minh bạch thông qua hợp đồng thông minh (Smart Contract), các hợp đồng thông minh này có tính minh bạch cao do ứng dụng công nghệ Blockchain và có giá trị tương đương hợp đồng hợp tác kinh doanh khác.

https://blogtienaovn.com/

Về mặt bản chất, IBO chính là sự kết hợp giữa huy động vốn dưới nhiều hình thức và số hóa tài sản. Các nhà đầu tư vào IBO đều có thể nhận được Token thể hiện số vốn đã góp. Có thể dùng cho mục đích nắm giữ giao dịch hoặc chuyển nhượng.

Nhà đầu tư được đảm bảo rủi ro tài chính một cách hợp pháp bằng các hợp đồng thông minh và hợp đồng hợp tác kinh doanh rõ ràng.

Cổ phiếu điện tử không chịu sự quản lý của cơ quan chứng khoán nhà nước. Do đó nhà đầu tư không phải chịu các khoản thuế thu nhập cá nhân khi hưởng các lợi tức từ các cổ phiếu mà mình sở hữu. Ngoài việc được hưởng các lợi tức từ việc sở hữu cổ phiếu điện tử, nhà đầu tư còn có thể mua bán trao đổi các cổ phiếu của mình để tìm kiếm các lợi nhuận thông qua việc trade cổ phiếu trên các sàn trade được nhà phát triển dự án niêm yết.

Tại sao lại chọn gọi vốn bằng hình thức IBO?

IBO không phải là hình thức phát hành coin bị pháp luật nghiêm cấm, mà IBO là một hình thức huy động vốn theo kiểu mới được nhiều tổ chức kinh tế trên thế giới sử dụng để gọi vốn từ cộng đồng và xây dựng hệ sinh thái cùng phái triển. Gọi vốn qua IBO là cách nhanh nhất tránh rủi cho hình thức đầu tư sáng tạo này.

Tham gia IBO và nhận xu của IBO đó rồi thì làm gì?

Bạn có thể đổi lấy tiền thật ngoài thị trường hoặc trao đổi xu với nhau, …

IBO có thể thưởng cho dịch vụ, đóng góp tăng cường thành viên, hay bất cứ gì mà một dự án cần để tăng trưởng.